Mitä käyttämänne puumateriaalin PEFC-sertifiointi tarkoittaa?

PEFC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää kestävää metsätaloutta. Standardi perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin kriteereihin, ja sertifioinnin tarkastaa riippumaton kolmas osapuoli.

Norjassa harjoitetaan kestävää metsätaloutta, ja käytännössä kaikki metsätalous Norjassa on PEFC-sertifioitua. Tämä asettaa tiukkoja vaatimuksia metsänhoidolle ja tarkoittaa muun muassa sitä, että uudelleenistutusohjelmilla varmistetaan, että vanhan metsän paikalle kasvaa uutta metsää ja että biologinen monimuotoisuus turvataan. Esimerkiksi tärkeimmät biotoopit, rajavyöhykkeet ja elinkaaripuut jätetään, jotta lajeille turvataan riittävät elintilat. Lisäksi tehdään töitä metsänsuojelun parissa, niin että osa alueista on kokonaan suojattu hakkuutoiminnalta koko ajan.

Lue lisää PEFC-sertifioinnista,
joka on Norjan tapaan käytössä myös Suomessa.