Hvordan bruker man trefiberisolasjon plate?

Som annen isolasjon.

Nativo Trefiberisolasjon Plate installeres på sammemåte som andre typer varmeisolasjon. Plater tilskjæres med overmål slik at de slutter tett mot stendere, sperrer, bjelker og svill mm., og uten åpne spalter i buttskjøter mellom platene. Overmålet kan gjerne være så mye at platene må komprimeres vertikalt og stå i noe spenn. Ved montasje i flere lag legges platene med 
forbandt skjøter.

Ved isolering av vegg bør en alltid starte i bunnen og jobbe seg oppover, sørg for at isolasjonen 
sitter tett før montering av neste plate for å unngå synk etter montering.

Du kan lese mer om forberedelser og montering her.