Hvordan etterisolere yttervegger med mur og teglstein?

Innvendig etterisolering av teglsteinsvegg utføres med påforing og Hunton Nativo Trefiberisolasjon Plate med inntil 100 mm tykkelse.

Ved tykkere isolasjon kreves lav innendørs luftfuktighet og god sikkerhet mot fuktinntrenging utenfra. Derfor fraråder vi generelt å isolere med tykkelser over 100 mm.

Før du isolerer innvendig må alt organisk materiale på innsiden av opprinnelig murvegg fjernes, som kledning, tapeter og malte strier, samt plastmalingssjikt så langt det er mulig. Vær også sikker på at utvendig mur er frostbestandig.

Vurder om det er behov for å impregnere utvendig side av teglfasaden med et vannavisende og diffusjonsåpent påstrykningsmiddel for å redusere vannopptaket ved kraftig slagregn. Impregnering for å stoppe direkte lekkasje lykkes i de aller fleste tilfeller ikke, ettersom lekkasjer ofte kan føres tilbake til riss mellom fuge og stein. 

Påforing med bindingsverk i tre krever at eksisterende vegg og bindingsverket i den påfôrede isolasjonen er tørr. Du bør trekke bindingsverk i tre ut fra bakveggen og isolere hulrommet. Frittstående bindingsverk øker også lydisolasjonsforbedringen av veggen.

Når du etterisolerer med påforet innvendig isolasjon, må du bruke dampbrems eller dampsperre. Vi anbefaler Hunton SD10.

Fest Hunton SD10 i full vegghøyde langs topp- og bunnsvill. SD10 føres kontinuerlig over vindusåpningene og skjæres til først når man monterer kledning/plater, lister og fôringer. Vertikale skjøter utfører man med omlegg over stender. SD10 må klemmes godt mot tilliggende konstruksjoner og klemmes mot stenderne av den innvendige platekledningen. Trepanel gir ikke tilstrekkelig klem på skjøtene, så også skjøter på stendere må klemmes med egne lister, eller teipes. 

Relevante SINTEF Byggforsk anvisninger bør følges.